torsdag 21. oktober 2010

Naturmangfold aften på SKI 26.10 kl 19.00

Tirsdag 26 oktober står naturmangfold i sentrum i Ski i Akershus.
Fotoutstillingen "Vill Vakker og sårbar" som er Norske Naturfotografers hyllest til FNs markering av Naturmangfoldåret 2010 kommer til Ski. Utstillingen skal stå utenfor Rådhusteateret i Ski fra 26.10 - 9 november.

Kveldens musikk står " Øystein Sevåg Global House Band" for. De skal sette lyd til bilder, improvisere og boltre seg fritt.  Musiken deres er kjent for å være veldig visuell. Dette kommer til å bli meget spennende

Foto: Linda Halvorsen
 Program for kvelden :

KL 19.00

1.  Åpning ved Ordfører Georg Stub, Miljøvernrådgiver i Ski Kommune Anita Myrmæl og Leder av Norske Naturfotografer Magnus Reneflot


2. Ove Bergersen NN,  foredrag med naturmangfold i Folloregionen. Naturtyper, sårbare arter etc


 Buorm Foto: Ove Bergersen NN

Stor Vannsalamander, Foto: Ove Bergersen NN
 3. Pål Hermansen NN, viser en kontempelativ reise i bilder fra Arktis og Antarktis. Live musikk og improvisasjon av "Øystein Sevåg Global House Band "

 Landskap Svalbard Foto: Pål Hermansen NN

4. Baard Næss NN, wildlife serie. Mangfold med fugler og dyr som tema. Live musikk av "Øystein Sevåg Global House Band " 

Gaupe fra Svartskog Foto: Baard Næss NN


5. Magnus Reneflot  NN "Via vann"  Motivene er vann i alle mulige former, rom for assosiasjoner og ulike tolkninger. Live Musikk og improvisasjon av "Øystein Sevåg Global House Band "

 Isrose Foto Magnus Reneflot NN


6. Stein Martinsen, Naturvernforbundet i Ski foredrag. Fokus på naturopplevelser i Ski og Follo og viktigheten av å ta vare på verdifulle områder. 

Tretåspett Foto: Stein Martinsen Naturvernforbundet i SKI

7. Svein Grønvold NN bilder fra Follo med innlagte fuglelyder


Tåkeskog Foto: Svein Grønvold NN

8. Torbjørn Martinsen NN  "Bynær natur", Svartskog en grønn lunge rett utenfor hovedstaden. Foredrag og Live musikk "Øystein Sevåg Global House Band "

 

På rekke og rad, Gravandunger og vannspeiling. Foto: Torbjørn Martinsen NN

9. Magnus Reneflot NN  "Portrett av Trær " Hvordan ser et tre ut ? Live musikk og improvisasjon av "Øystein Sevåg Global House Band "


 Kvisten Foto: Magnus Reneflot NN